Preview Mode Links will not work in preview mode

Tiden Idéer & politik

Feb 8, 2021

Payam Moula, chefredaktör för tidskiften Tiden, samtalar med författaren Lena Andersson. De diskuterar varför Lena Andersson inte längre är socialdemokrat, äkta mot falsk liberalism och om vi människor med hjälp av social ingenjörskonst kan utforma samhället såsom vi önskar eller om marknaden gör...


Dec 14, 2020

Isobel Hadley-Kamptz gästar podden för att diskutera frihet, liberalism, jämställdhet och missnöjet som hotar vår demokrati. Kamptz är en annorlunda röst i den liberala sfären och erbjuder en egen definition av frihet. Hon förespråkar bland annat medborgarlön och kritiserar dagens marknadskola. I samtalet...


Nov 29, 2020

Nina Björk gästar för ett samtal om jämlikhet, feminism och utopi. Björk har varit en av Sveriges mest lästa feminister sedan hon gav ut klassikern ”Under det rosa täcket” 1996. Det här samtalet startar i hennes senaste bok ”Om man älskar frihet” och idén om meritokrati. Därefter diskuteras...


Nov 16, 2020

Payam Moula, chefredaktör för tidskiften Tiden, träffar Göran Persson för ett öppenhjärtigt samtal med om meningen livet, socialdemokratins syfte och ställning samt om huruvida västvärldens liberala demokratier kommer att överleva. Ett samtal om teori och politisk praktik.


Oct 8, 2020